Podporujeme

ROZVOJ SEVEROČESKÉHO REGIONU

NADAČNÍ FOND
SEVEROČESKÁ VODA

Podporujeme projekty zaměřené na ochranu životního prostředí, sociální práci, sport, výchovu a volnočasové aktivity.
Zakladateli Nadačního fondu Severočeská voda jsou Severočeská vodárenská společnost a.s. a společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Naše programy

Chytrá voda

Vše začíná vzděláváním. Proto rádi podpoříme vzdělávací a osvětové projekty, které děti poučí například o vodě a ekologii, ale i o dalších oblastech života a vědění.
Více

Krása vody

Podporujeme kulturní akce ve městech a obcích, které jsou zaměřené na cílenou pomoc sociálním projektům.
Více

Rychlá voda

Přispíváme na rekreační a závodní sportovní akce a aktivity dětí i dospělých. Chceme v severočeském regionu vychovat sportovce, pro které bude pohyb koníčkem.
Více

Stipendium

Přemýšlíte, kam nasměrovat budoucnost svých dětí? V dnešní obtížné době jsou studijní léta a nástup do prvního zaměstnání rozhodujícím faktorem kariérního úspěchu. Zaměstnanci skupiny Severočeská voda se však o budoucnost svých dětí bát nemusí.
Více

Svěží voda

Pomáháme financovat akce zaměřené na zlepšení prostředí ve městech a obcích. Podporujeme projekty na ochranu životního prostředí.
Více

Solidární pramen

Podprogram „Svěží vody“
Podprogram Solidární pramen byl poprvé aktivován dne 28.6.2021 k zajištění finanční pomoci obcím Stebno a Blatno na Podbořansku zasažených ničivou bouří dne 24.6.2021.
Více

Vaše síly a naše voda pomáhají společně

Podpora dobrovolnických projektů, který se aktivně účastní zaměstnanci skupiny Severočeská voda.
Více

Zdravá vlnka

Pomůžeme našim zaměstnancům, kteří pečují o dlouhodobě a těžce nemocného rodinného příslušníka. Přispějeme na pomůcky a služby, abychom jim ulehčili v těchto starostech a náročné práci.
Více

Živá voda

Chceme pracovat s těmi, kteří pomáhají ostatním. Podporujeme proto charitativní akce a organizace, které se starají o blaho těch, co to opravdu potřebují.
Více

Aktuality

Severočeská voda podává pomocnou ruku

Nově vzniklý Nadační fond Severočeská voda zahajuje v těchto dnech svou činnost. Chce podpořit sociální, charitativní, kulturní, ekologické a edukační aktivity a projekty, které mají vztah a dosah v severočeském regionu – v ústeckém a libereckém kraji.
Číst více