Kdo jsme?

O NÁS

Kdo jsme?

Ochranu životního prostředí a rozvoj severočeského regionu považujeme za klíčový faktor pro spokojený život místních obyvatel. Zároveň věříme, že ti, kdo se snaží zlepšovat místa, kde společně žijeme, si zaslouží naši podporu. Rozhodli jsme se proto založit nadační fond, který bude podporovat ty, kteří vkládají energii do zlepšování prostředí kolem nás.

Jeho zakladateli jsou Severočeská vodárenská společnost a.s. a společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., které zásobují pitnou vodou více než 1,1 milionu obyvatel Libereckého a Ústeckého kraje.

Nadační fond Severočeská voda vnímáme také jako způsob, jak se odvděčit a pomoci těm, kteří v regionu využívají naše služby. A podle toho, jak budou naše služby využívány, budeme moci podpořit užitečné a významné projekty. Ke každému spotřebovanému kubíku vody totiž přidáme jeden litr vody navíc, který obrazně řečeno „přilijeme“ právě do Nadačního fondu Severočeská voda.

STATUT NADAČNÍHO FONDU

Úplné znění statutu naleznete zde:

Statut nadačního fondu

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

Správní rada

Ing. Stanislav Kryl
Předseda
PhDr. Martina Berková
Místopředsedkyně
Ing. Iveta Kardianová, MBA
Členka

Revizor

Ing. Aleš Neruda
Revizor

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nadační fond Severočeská voda v rámci své činnosti nakládá s osobními údaji. Podrobnější informace o jejich zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde: