Podprořili jsme 2023

Programy pro veřejnost

Nadační fond Severočeská voda podporuje aktivity a projekty v Ústeckém a Libereckém kraji.

Krása vody

Litvínov
Schola Humanitas – fotografická soutěž 2023 „Nejen voda“

Fotografická soutěž je tradiční akce spolupořádaná vodárenskými společnostmi již 22 let. Tématem roku 2023 bylo „Nejen voda“. Tuto soutěž každoročně připravuje Schola Humanitas a Centrum ekologické výchovy VIANA s cílem připomenout potřebu a vzácnost vody, její rozmanitost, proměnlivost a přítomnost v našem bezprostředním okolí, především v přírodě. Ve třech kategoriích soutěží amatérští a profesionální fotografové z celého Česka i Slovenska. Soutěž probíhá v květnu a červnu.

Do letošního ročníku bylo zasláno celkem 74 fotografií od 36 autorů z Česka a Slovenska. Vernisáž všech fotografií a slavnostní předání cen výhercům proběhly
7.  6. 2023 v aule Centra bakalářských studií při Schola Humanitas.

Ústí nad Labem
Střekovská kamera 2023

Střekovská kamera je soutěž neprofesionálních filmů s mezinárodní účastí. Od roku 2022 je do soutěžních kategorií zařazena také kategorie „Naše voda“, která se setkala s nečekaným zájmem. Pro rok 2023 byla zařazena ještě jedna doprovodná kategorie, a sice fotografická soutěž na téma „Naše voda“. V této kategorii se sešlo 83 fotografií od amatérských a profesionálních fotografů. Ve filmové kategorii se sešlo 63 filmů v celkové délce kolem 12 hodin. Do soutěžní kategorie se dostalo 43 filmů od 41 autorů. Osobně se akce zúčastnilo 23 autorů.

Tento ročník se i díky podpoře Nadačního fondu Severočeská voda vyvedl velmi dobře. Kromě velké účasti autorů byl značný i zájem veřejnosti, která se dostavila v hojném počtu.

Chuderov
Obec Chuderov – vítání adventu, rozsvícení vánočního stromu a mikulášský průvod

V rámci kulturně-společenského života v obci byly opět připraveny pro spoluobčany akce spojené s vítáním adventu. Jednalo se o vyzdobení autobusových zastávek vánoční tematikou. Dále byly zorganizovány předvánoční dílny pro malé i velké šikuly. Na místě si mohli všichni vyrobit vánoční ozdoby, adventní věci a další dekorace. V centrální části obce byl uspořádán předvánoční jarmark, který byl zahájen rozsvícením vánočního stromu. Kulturní program byl bohatý a zaměřený hlavně na místní umělce. Zapojily se děti z místní mateřské školky. Koledy a vánoční písně zazpívali mladí umělci z různých částí obce. Na vánočním jarmarku si mohli návštěvníci koupit zboží a výrobky, které vyrobili šikovní občané obce – drobné dárečky, výborný mošt, marmelády nebo cukroví. Na vánočním jarmarku dostaly všechny děti čaj a párek v rohlíku. Poslední akcí adventu byla mikulášská družina a její průvod, který doručil všem dětem v obci dárečky.

Ústecký a Liberecký kraj
Putovní venkovní expozice příběhu 20. století ze severních Čech

Projekt představuje široké veřejnosti příběhy pamětníků klíčových momentů 20. století ze severu Čech. Na čtrnácti výstavních panelech byly představeny výrazné momenty významných „osmičkových“ výročí (1918, 1938, 1948, 1968) československé historie. Příběhy a vzpomínky pamětníků byly zasazeny do širších kulturně-historických souvislostí daného období a regionu. Čtenář měl možnost si příběhy orální historie propojit a ověřit s historickými událostmi a fakty.

Během svého putování navštívila expozice deset měst Ústeckého a Libereckého kraje.

Děkujeme nadačnímu fondu za podporu našich aktivit.

Rychlá voda

Varnsdorf
Štěkatlon – TOS triatlon Varnsdorf a triatlon se psem

Osmnáctý ročník TOS triatlonu a osmý ročník Štěkatlonu se konaly na varnsdorfském rybníku Rio. Ve dvou dnech se ve vodě, na kole a v běhu utkalo dohromady 150 sportovců včetně dětí a v neděli i 47 pejsků. Diváci tak mohli vidět zajímavé a velmi vyrovnané souboje. Zajímavé bylo pozorovat i porovnání výkonu štafet, kdy každý sportovec absolvoval jednu z disciplín triatlonu s jednotlivci. Ten, kdo na rybníku o víkendu byl, mohl potvrdit, že nouze o zajímavé okamžiky nebyla.

Ústí nad Labem
Mezinárodní taneční festival

Mezinárodní taneční festival má dlouholetou tradici (53. ročník) a je velmi atraktivním svátkem tance v Ústí nad Labem. Během listopadového víkendu proběhlo mistrovství ČR v showdance, ve formacích a v seniorských kategoriích. Konaly se také mezinárodní soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích, kde soutěžily dětské, dospělé i seniorské páry. Účast tanečních párů byla hojná a na sobotní večerní program se přišly podívat stovky diváků.

Měcholupy
TJ Sokol Měcholupy – Sokolčata

Projekt Sokolčata proběhl na fotbalovém hřišti sportovního areálu TJ Sokol Měcholupy. Bylo zde připraveno spoustu disciplín a soutěží. Děti na startu dostaly hrací kartičku, kde bylo napsáno devět disciplín, které musely na hřišti splnit. Po odškrtnutí poslední disciplíny u všech malých hráčů byla ještě soutěž o kop na branku ve třech věkových kategoriích. Každá kategorie měla jednoho vítěze, který dostal jako dárek fotbalový míč. Následovalo opékání špekáčků, občerstvení o rozdání odměn ve formě sladkostí. Děti si zasportovaly a užily si den plný zážitků.

Děkujeme nadačnímu fondu za jeho příspěvek.

Svěží voda

Staré Křečany
ZŠ a MŠ Staré Křečany

Projekt, na který základní a mateřská škola dostala dar, se jmenuje „Údržba břehu Mandavy a úklid odpadků v jejím okolí“. Část řeky Mandavy lemuje školní pozemek a řeka protéká celou vesnicí. Účastníci školní družiny k ní chodí často na procházky a pozorují život vodních živočichů. Za darovanou částku se pořídilo zahradnické náčiní, vyvýšené záhony, zemina a prostředky pro úklid okolí vodního toku.

Děti se rozdělily po třídách. Mladší plnily pod dohledem pedagogů záhony klestím, trávou a zeminou, aby na jaře při pracovních činnostech mohly zasít semínka zeleniny a zasadit sazečky salátů a jiné rané zeleniny. Starší žáci se vydali s pytli podél říčky od školy až k rybníku, kde nasbírali nepřeberné množství odpadků i nebezpečného odpadu, který skončil ve sběrném dvoře. Žáci si přitom uvědomili, jaké nebezpečí by hrozilo vodním živočichům, kdyby se vše dostalo do vody. Další den se žáci vydali značenou cestou s předem připravenými stanovišti s úkoly (na téma Piráti) až k pramenům řeky Mandavy. Tam je čekaly odměny v nalezených truhličkách, což byl poslední úkol a poděkování všem za píli při realizaci projektu. Na závěr ve skupinkách přicházeli k prameni, kde si do hrnečků nechali natéct čistou studenou pramenitou vodu přímo ze zdroje.

Žatec
LiboBells, z. s. – Děti vesnice

Projekt Děti vesnice byl realizován v rámci oživení centra komunity. Do projektu byly zapojeny děti ze sociálně slabších rodin, a to k účasti na sázení stromků v centru naší obce. Děti sázely keře a dostaly instrukce o dalším plnění úkolů, jako je pravidelná zálivka a údržba. Hlavním úkolem byla také přednáška o tom, jak musí keře a novou zvoničku hlídat. Děti si vyzkoušely, jakou dá práci něco vytvořit, a ne jen ničit. Užily si den plný zábavy formou hry. Nakonec dostaly od vedení obce malou odměnu a občerstvení.

Živá voda

Háj u Duchcova
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves – Hájský kohout 2023

Festival s názvem Hájský kohout je určen pro klienty zařízení sociálních služeb, především s mentálním postižením, a v roce 2023 se konal 19. ročník. Na festivalu se představili klienti se svými vystoupeními, která si během roku nacvičili a která chtěli ukázat ostatním. Festival probíhal na zahradě areálu domova. V rámci festivalu je zajištěno vystoupení profesionálního zpěváka nebo kapely jako zpestření celého programu. Na 19. ročníku to byla zpěvačka Heidi Janků. Klienti se vždy na celý festival těší a moc si ho užívají. Do projektu byli zapojeni všichni zaměstnanci, ať už festival připravovali a zajišťovali chod, nebo se starali o klienty, nacvičovali s nimi vystoupení apod. V roce 2023 byl rekordní počet návštěvníků festivalu – 250 osob (bez klientů a zaměstnanců zařízení).

Teplice
FOD Klokánek Teplice

Díky finanční podpoře byly dětem zajištěny letní pobyty v pronajatých chatkách Splzov v Českém ráji a v Jesenicích na rozhraní Ústeckého a Plzeňského kraje. Děti si prázdniny a letní aktivity velmi užily. Trávily společně volný čas a poznávaly nová místa. Některé děti nikdy na prázdninách nebyly, a o to to pro ně bylo zajímavější. Během pobytu si užily koupání, poznaly nová míst a památky a navázaly nová přátelství.

Chytrá voda

Liberec
První volnočasový EKOPark Liberec

Při příležitosti mezinárodního dne bláta se v EKOParku Liberec již poosmé uskutečnily Dny bláta s mottem „Den, po kterém děti celý život touží“. V rámci akce byly realizovány tyto aktivity s lektory: blátivá kuchyně a tvorba koláčků, tvořivá hlína – hliněné talismany, stromové obličeje z bláta, blátivé otisky, malování blátem, přehlídka blátivých koláčků, faktor strachu aneb sáhni si na dno. Mezi doprovodné aktivity patřilo vytváření ze dřeva v ekodílničkách, hra Cesta EKOParkem za pokladem, kuličková dráha, krmení kamerunských koz, přírodní bludiště, čapí hnízdo, blátivý chodníček, vodní ekohrátky, naučná stezka Čtyři živly a mnoho dalšího. Zájemci měli možnost vyzkoušet i zápasy v blátě.

Hlavním přínosem projektu byla nabídka programu environmentální výchovy a osvěty o tradičních přírodních zákonitostech interpretované originální, interaktivní a poutavou formou pro dětské kolektivy a rodiny s dětmi. V rámci projektu byl kladen důraz na schopnost přímého kontaktu s přírodou a uvědomění si citlivosti k přírodě.

Akce měla velmi příjemnou atmosféru a sklidila pozitivní ohlasy zúčastněných. Dnů bláta pro školy se účastnilo 375 žáků a velké množství osob z řad veřejnosti.

Železný Brod
Město Železný Brod – Skleněné městečko 2023

Festival sklářského řemesla byl zaměřen na podporu a zachování kulturních aktivit spojených se sklářskou výrobou. V spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou proběhlo nejprve sympozium Letní sklářská dílna (12. ročník), kde svá díla prezentovali tuzemští i zahraniční umělci. Mezinárodní sympozium umožnilo výměnu cenných zkušeností mezi umělci, uměleckými řemeslníky, žáky a pedagogy. Široká veřejnost mohla práci přihlížet a výsledky sympozia si následně prohlédnout na výstavě.

Po dobu festivalu byly pro návštěvníky připraveny tvůrčí sklářské dílny na Střední uměleckoprůmyslové škole v rámci všech šesti oborů designu skla (malování skla, broušení atd.) a ukázky v laboratořích chemiků. Foukání skla na píšťale si mohli zájemci vyzkoušet ve školní peci Hedvika.

Skleněné městečko nabízelo i jiné aktivity: projekci historických snímků o skle, bleší trh se sklem a bohatý kulturní doprovodný program (módní přehlídka, výstavy a další). Muzeum socialistických vozů nabízelo jízdu dřevěným prvorepublikových autobusem.

Návštěvníci mohli tedy obdivovat kreativitu a zručnost výrobců skla a bižuterie, pozorovat při práci skláře, umělce i sklářské řemeslníky, navštívit několik vernisáží či se aktivně zapojit do programů tvůrčích sklářských dílen.

Programy pro zaměstnance skupiny Severočeská voda

Nadační fond Severočeská voda podporuje dobrovolnictví zaměstnanců 

Vaše síly a naše voda pomáhají společně

Pístecký ďolíček, z. s.
Masopíst 2023 – masopust v Pístech

25. 2. 2023

Darovaná částka: 20 000 Kč

Zaměstnanec: Leoš Hořínek

Paní Gabriela Frgalová, zodpovědná za realizaci projektu, spolu se zaměstnancem skupiny Severočeská voda panem Leošem Hořínkem celou akci popsala a zhodnotila následovně:

Akce Masopíst, konaná 25. února 2023, se velmi vydařila. Přihlásilo se celkem 92 masek, přihlížejících bylo kolem 150 lidí, což na velikost naší obce, kde trvale žije 116 lidí, je velký úspěch. Podařilo se nám propojit obyvatele naší obce i okolních vesnic bez rozdílu věku. Nejvíce tuto akci chválili obyvatelé starších ročníků, kteří si zavzpomínali, jak to bylo před 50 lety, neboť v loňském roce jsme tradici masopustu obnovili právě po 50 letech. Dále se nám podařilo propojit starousedlíky s novými obyvateli, kteří doposud neměli možnost se nějakým způsobem zapojit. Náš spolek je rozhodnut, že s akcí Masopístu budeme pokračovat i v následujících letech.“

Gastonův memoriál – 15. ročník

19. 8. 2023

Darovaná částka: 25 000 Kč

Zaměstnanec: Tomáš Česnek

Tomáš Česnek, který stojí za projektem už od samého počátku jako hlavní organizátor, pořádal v loňském roce 15. ročník Gastonova memoriálu, který má připomenout památku lachtana Gastona, jenž uhynul při povodni roku 2002. Závodu se zúčastnilo 106 závodníků, a to i zahraničních z Polska, Německa, Slovenska nebo Itálie, z nichž někteří mají na svém kontě i přeplavbu kanálu La Manche. Celkovým vítězem se stal Tomáš Ludvík, který patří k naší současné plavecké špičce.

Štěpánka Vodrážková
Edukační pobyt pro děti aneb Poznej krásu Českého středohoří

1. 4. – 31. 7. 2023

Darovaná částka: 23 000 Kč

Pobytu se zúčastnilo 21 dětí včetně čtyř vedoucích a tří kuchařek. Počasí a vše vyšlo na výbornou a děti se mohly celý týden věnovat soutěžím a kvízům, za které si odnesly spoustu odměn a cen. V neposlední řadě to byl nejen pro děti, ale i pro vedoucí úžasný zážitek.

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Štrbice
Podpora činnosti SDH Štrbice – poháry, medaile, věcné ceny pro zúčastněné

1. 7. – 17. 9. 2023

Darovaná částka: 15 000 Kč

Získané peněžní prostředky umožnily sboru uspořádat 5. ročník dětských hasičských závodů v požárním útoku pro mladé hasiče ve věku 3–15 let. Starosta SDH Štrbice se podílí na organizaci, zajišťuje finanční prostředky na uspořádání závodů, dále propagaci na Facebooku, webových stránkách a na distribuci plakátů. Stále se snaží zachovat vysokou úroveň kvality soutěže, která se stala pověstnou ve všech hasičských kuloárech a také se stala vzorem soutěží v požárním útoku napříč okresy. Díky finanční podpoře byl projekt realizován s rekordním počtem mladých hasičů a soutěž pro dětská družstva dopadla na výbornou. Zúčastnilo se 33 sedmičlenných družstev. Všechna dětská družstva mohla být obdarována nádhernými poháry a medailemi.