Solidární pramen

Podprogram „Svěží vody“
Solidární pramen

Solidární pramen je podprogramem programu Svěží voda, který patří do nabídky programů Nadačního fondu Severočeská voda určených pro veřejnost.
Cílem podprogramu je jednorázová finanční pomoc spoluobčanům v lokalitách poničených živelnou pohromou. Účelem této podpory je pohotově finančně přispět k řešení následků živelné pohromy. Podprogram je aktivován, resp. deaktivován na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Severočeská voda (dále jen správní rada).
O nadační příspěvek z podprogramu Solidární pramen mohou žádat města a obce v regionu působnosti skupiny Severočeská voda.
Podprogram Solidární pramen se řídí Pravidly programu Svěží voda uveřejněnými na webových stránkách Nadačního fondu Severočeská voda. Se souhlasem správní rady může být žádost o nadační příspěvek podána i jinou než předepsanou formou, vždy však písemně.

Další zaměření

Chytrá voda

Vše začíná vzděláváním. Proto rádi podpoříme vzdělávací a osvětové projekty, které děti poučí například o vodě a ekologii, ale i o dalších oblastech života a vědění.
Více

Krása vody

Podporujeme kulturní akce ve městech a obcích, které jsou zaměřené na cílenou pomoc sociálním projektům.
Více

Rychlá voda

Přispíváme na rekreační a závodní sportovní akce a aktivity dětí i dospělých. Chceme v severočeském regionu vychovat sportovce, pro které bude pohyb koníčkem.
Více

Stipendium

Přemýšlíte, kam nasměrovat budoucnost svých dětí? V dnešní obtížné době jsou studijní léta a nástup do prvního zaměstnání rozhodujícím faktorem kariérního úspěchu. Zaměstnanci skupiny Severočeská voda se však o budoucnost svých dětí bát nemusí.
Více