Solidární pramen

Podprogram „Svěží vody“
Solidární pramen

Solidární pramen je podprogramem programu Svěží voda, který patří do nabídky programů Nadačního fondu Severočeská voda určených pro veřejnost.
Cílem podprogramu je jednorázová finanční pomoc spoluobčanům v lokalitách poničených živelnou pohromou. Účelem této podpory je pohotově finančně přispět k řešení následků živelné pohromy. Podprogram je aktivován, resp. deaktivován na základě rozhodnutí správní rady Nadačního fondu Severočeská voda (dále jen správní rada).
O nadační příspěvek z podprogramu Solidární pramen mohou žádat města a obce v regionu působnosti skupiny Severočeská voda.
Se souhlasem správní rady může být žádost o nadační příspěvek podána i jinou než předepsanou formou, vždy však písemně.

Další programy

Krása vody

Podporujeme kulturní akce ve městech a obcích, které jsou zaměřené na cílenou pomoc sociálním projektům.
Více

Rychlá voda

Přispíváme na rekreační a závodní sportovní akce a aktivity dětí i dospělých. Chceme v severočeském regionu vychovat sportovce, pro které bude pohyb koníčkem.
Více

Chytrá voda

Vše začíná vzděláváním. Proto rádi podpoříme vzdělávací a osvětové projekty, které děti poučí například o vodě a ekologii, ale i o dalších oblastech života a vědění.
Více

Království vody

Podprogram „Chytré vody“
Vše začíná vzděláváním již od útlého věku. Rádi proto podpoříme projekty mateřských škol a školní skupin zaměřených na vodu.
Více

Svěží voda

Pomáháme financovat akce zaměřené na zlepšení prostředí ve městech a obcích. Podporujeme projekty na ochranu životního prostředí.
Více

Živá voda

Chceme pracovat s těmi, kteří pomáhají ostatním. Podporujeme proto charitativní akce a organizace, které se starají o blaho těch, co to opravdu potřebují.
Více

Dary vody

Podprogram „Živé vody“
Chceme podpořit projekty zaměřené na vodu jako základní předpoklad života, ale i možnost relaxace a poznání.
Více