Krása vody

Krása vody

Podporujeme ty, kteří svým uměním vnášejí mezi lidi krásu a umožňují jim zpomalit v tak uspěchaném světě. S pomocí kultury totiž lidé dokážou zapomenout na své každodenní problémy a získávají nové zážitky.

Důležitost kultury si plně uvědomujeme, a proto prostřednictvím podpory kulturních aktivit pomáháme lidem, kteří to potřebují.

Další zaměření

Chytrá voda

Vše začíná vzděláváním. Proto rádi podpoříme vzdělávací a osvětové projekty, které děti poučí například o vodě a ekologii, ale i o dalších oblastech života a vědění.
Více

Rychlá voda

Přispíváme na rekreační a závodní sportovní akce a aktivity dětí i dospělých. Chceme v severočeském regionu vychovat sportovce, pro které bude pohyb koníčkem.
Více

Svěží voda

Pomáháme financovat akce zaměřené na zlepšení prostředí ve městech a obcích. Podporujeme projekty na ochranu životního prostředí.
Více

Vaše síly a naše voda pomáhají společně

Podpora dobrovolnických projektů, který se aktivně účastní zaměstnanci skupiny Severočeská voda.
Více