Království vody

Podprogram „Chytré vody“
Království vody

Podprogram je zaměřen na mateřské školy, školní skupiny a dětské skupiny. Umožňuje dětem seznámit se, vzdělávat a bádat o zákonitostech a vlastnostech vody v přírodě a její nepostradatelnosti pro život člověka, fauny i flóry.

Nadační fond Severočeská voda tak podpoří vlastní projekty škol, které mají toto zaměření a jejichž cílem je podnítit zájem o tématiku vody, bádání, hry a další aktivity.

Příklady podporovaných aktivit:

  • vytváření pomůcek pro předškolní vyučování o vodě a jejích vlastnostech a ochraně, popř. výtvarné ztvárnění tohoto tématu
  • venkovní aktivity jako je poznávání vodních biotopů, péče o ně, seznamování se s vodními rostlinami a živočichy
  • přednášky a hravé aktivity na téma voda a ochrana přírody
  • péče o vodu na pozemcích školky či obce (zahrádka, remízek, ptačí pítka apod.) a podpora a rozvoj biodiverzity

Další programy

Krása vody

Podporujeme kulturní akce ve městech a obcích, které jsou zaměřené na cílenou pomoc sociálním projektům.
Více

Rychlá voda

Přispíváme na rekreační a závodní sportovní akce a aktivity dětí i dospělých. Chceme v severočeském regionu vychovat sportovce, pro které bude pohyb koníčkem.
Více

Chytrá voda

Vše začíná vzděláváním. Proto rádi podpoříme vzdělávací a osvětové projekty, které děti poučí například o vodě a ekologii, ale i o dalších oblastech života a vědění.
Více

Svěží voda

Pomáháme financovat akce zaměřené na zlepšení prostředí ve městech a obcích. Podporujeme projekty na ochranu životního prostředí.
Více

Solidární pramen

Podprogram „Svěží vody“
Cílem podprogramu je jednorázová finanční pomoc v lokalitách poničených živelnou pohromou. Podprogram Solidární pramen byl poprvé aktivován dne 28. 6. 2021.
Více

Živá voda

Chceme pracovat s těmi, kteří pomáhají ostatním. Podporujeme proto charitativní akce a organizace, které se starají o blaho těch, co to opravdu potřebují.
Více

Dary vody

Podprogram „Živé vody“
Chceme podpořit projekty zaměřené na vodu jako základní předpoklad života, ale i možnost relaxace a poznání.
Více