Chytrá voda

Chytrá voda

Voda má mnoho podob a vlastností. Pokrývá většinu povrchu Země, ze tří čtvrtin tvoří lidské tělo, nelze bez ní přežít víc než pár dní. Je to vzácná, strategická tekutina, která se uplatňuje ve všech oborech lidské činnosti. Přes svou jednoduchou strukturu je to obdivuhodná látka s mnoha rozmanitými vlastnostmi, o kterých se mohou děti dozvědět mnoho zajímavého.

Proto i nadační fond podporuje vzdělávací aktivity, které přivádějí děti a mládež na cestu poznání světa, přírody, zkrátka širokého spektra lidského vědění. Ať už se jedná o vzdělávací, osvětové, badatelské a podobné projekty, které nabízejí školy či instituce zaměřené na vzdělávání a výchovu.

Další programy

Krása vody

Podporujeme kulturní akce ve městech a obcích, které jsou zaměřené na cílenou pomoc sociálním projektům.
Více

Rychlá voda

Přispíváme na rekreační a závodní sportovní akce a aktivity dětí i dospělých. Chceme v severočeském regionu vychovat sportovce, pro které bude pohyb koníčkem.
Více

Království vody

Podprogram „Chytré vody“
Vše začíná vzděláváním již od útlého věku. Rádi proto podpoříme projekty mateřských škol a školní skupin zaměřených na vodu.
Více

Svěží voda

Pomáháme financovat akce zaměřené na zlepšení prostředí ve městech a obcích. Podporujeme projekty na ochranu životního prostředí.
Více

Solidární pramen

Podprogram „Svěží vody“
Cílem podprogramu je jednorázová finanční pomoc v lokalitách poničených živelnou pohromou. Podprogram Solidární pramen byl poprvé aktivován dne 28. 6. 2021.
Více

Živá voda

Chceme pracovat s těmi, kteří pomáhají ostatním. Podporujeme proto charitativní akce a organizace, které se starají o blaho těch, co to opravdu potřebují.
Více

Dary vody

Podprogram „Živé vody“
Chceme podpořit projekty zaměřené na vodu jako základní předpoklad života, ale i možnost relaxace a poznání.
Více