Stipendium

Stipendium

Přemýšlíte, kam nasměrovat budoucnost svých dětí? V dnešní obtížné době jsou studijní léta a nástup do prvního zaměstnání rozhodujícím faktorem kariérního úspěchu. Zaměstnanci skupiny Severočeská voda se však o budoucnost svých dětí bát nemusí.

Stipendijní projekt pro děti a studenty našich zaměstnanců a vytipovaných institucí uhradí náklady spojené se studiem. Chceme jít ale ještě dál, a proto u nás pomůžeme odbornou praxí těm, kteří chtějí v budoucnu spojit svou kariéru s největším vodárenským uskupením v Česku.

Termín pro podání žádostí je stanoven na 15. 8. – 30. 9. 2023.

Další programy

Zdravá vlnka – nouzová situace

Podprogram „Zdravá vlnka“
Pomůžeme, pokud se v rodině zaměstnance stane náhlá událost s dopadem na příjmy domácnosti.
Více

Vaše síly a naše voda pomáhají společně

Podpora dobrovolnických projektů, který se aktivně účastní zaměstnanci skupiny Severočeská voda.
Více

Zdravá vlnka

Pomůžeme našim zaměstnancům, kteří pečují o dlouhodobě a těžce nemocného rodinného příslušníka. Přispějeme na pomůcky a služby, abychom jim ulehčili v těchto starostech a náročné práci.
Více