Podpořili jsme 2022

Programy pro veřejnost

Nadační fond Severočeská voda podporuje aktivity a projekty v Ústeckém a Libereckém kraji.

Krása vody

Litoměřice
Musica et Educatione

Desátý ročník Litoměřických svátků hudby se připravoval již dlouho dopředu, konal se ale až na konci srpna. Tyto svátky hudby patří mezi pomyslné vrcholy v kalendáři kulturních akcí v Litoměřicích a Lovosicích.

První dva koncertní večery se konaly v kostele Všech svatých v Litoměřicích. První večer byl instrumentální. Vystoupilo komorní smyčcové těleso Musica Minore, které rovněž doprovodilo sólisty (např. Václava Hudečka). Druhý večer byl ve znamení opery. Na programu byly árie a dueta z oper Mozarta, Rossiniho a Belliniho.

V neděli se svátky hudby přestěhovaly do lovosického kostela sv. Václava. Za doprovodu vynikajícího komorního tělesa Musica Minore vystoupili jako sólisté Václav Hudeček, Duo Agape a mezzosopranistka Marie Svobodová.

Dle potlesku a vyžadování přídavků se festival povedl a v součtu necelých 800 diváků odcházelo z koncertních večerů spokojeno.

Vamsdorf
Spolek Život jde dál

Spolek Život jde dál vznikl 19. srpna 2017 z iniciativy nevidomého Romana Vaňka, který se po ztrátě zraku dokázal vrátit do života a rozhodl se pomáhat lidem s podobným osudem. Účelem spolku je nabízet volnočasové aktivity pro výjimečné lidi. Pořádáme besedy, společenské, kulturní a sportovní volnočasové aktivity. I s těžkým znevýhodněním se dá plnohodnotně žít, a proto podporujeme plné zapojení lidí se zrakovým postižením do společnosti.

Pořádáme letní tábory pro lidi nevidomé i se zrakovým postižením. Podporujeme tak jejich integraci, propojování, sdílení zkušeností, mezilidské vztahy a aktivity.

Nadační fond Severočeská voda podpořil 6. ročník báječného tábora, který se uskutečnil v srpnu 2022 v Jiřetíně pod Jedlovou. Relaxační pobyt pro nevidomé, jejich průvodce a čtyřnohé parťáky se skvěle vydařil. Celý tábor se nesl v duchu ochrany přírody, a proto se rádi zapojili do projektu Živá voda.

Díky Nadačnímu fondu Severočeská voda si mohou zrakově výjimeční a jejich čtyřnozí parťáci odpočinout od všedních dnů a zažít tak vzácné chvíle pohody a zábavy.

Na stránkách spolku je toto poděkování, které nás moc těší.

Bez vaší finanční podpory by nebylo možné tábor pro lidi se zrakovým postižením uskutečnit. DĚKUJEME!“

Řehlovice
Obec Řehlovice

V rámci adventní kultury proběhlo v prosinci v obci Řehlovice pět koncertů v podání místních aktérů – ZŠ a MŠ Řehlovice, Řehlovického pěveckého sboru, hudebního uskupení Rau-Dyt, Dubicko-moravanského pěveckého sboru s hosty a vánoční setkání s hudbou Honzy Mikuly.

Cílem projektu byla podpora komunitního života v obci v rámci adventního období, což se podařilo.

Rychlá voda

Most
Junák – český skaut – Navigamus

Akce Navigamus 2022 se uskutečnila na jezeře Matylda u Mostu na začátku června. Jednalo se o celorepublikové setkání vodních skautů a skautek. Akce se zúčastnilo 1542 účastníků z celé České republiky, ale i ze Slovenska. Jezero Matylda pak o víkendu brázdilo více než 150 lodí.

Pro skautky a skauty byl připraven velmi bohatý program spojený s řadou akcí a aktivit společného programu v lodích, který prověřil jejich vodácké dovednosti, schopnost spolupráce a fyzičku. Došlo také na kulturu, vzájemnou inspiraci do oddílových programů, plachetní závod nebo poznávání zajímavých míst celého Mostecka.

Akce Navigamus se koná jednou za tři roky a jde o nejvýznamnější setkání vodních skatů v ČR. Setkání vždy provází nějak motiv z námořní historie. Tentokrát šlo o životní příběh Augustina Heřmana, což byl český průzkumník, mořeplavec, obchodník, kartograf a korzár.

Krupka
Dětský domov a Školní jídelna Krupka

Děti z Dětského domova Krupka navštívily zoologické zahrady Praha, Plasy a Zájezd, dále byly v Muzeu Karla Zemana. Své vědomosti si rozšířily ve vzdělávacím místě Techmánia a v Dinosauriu. Zábavu a relax si pak užily v Aquaparku Čestlice a Majalandu. Všechna navštívená místa byla velice zajímavá a dětem zpestřila prázdninový čas.

Finanční prostředky, které dětský domov dostal, byly použity na nákup vstupenek. Zbytek peněz byl investován do nákupu cestovních tašek a batohů, které děti využijí na výlety.

Děkujeme nadačnímu fondu za poskytnuté prostředky, které jsme využili na sto procent.

Svěží voda

Bžany
Obec Bžany

V květnu obec zakoupila 150 kusů ovocných stromů, které ve spolupráci s myslivci zasadili podél nově vybudovaných cest v místních částech Mošnov, Bžany a Hradiště. Stromy byly vysazovány také na místa, kde ovocné stromy historicky rostly.

Cesty, kam byly ovocné stromy vysázeny, jsou využívány turisty a místními občany k procházkám. Plody stromů v budoucnu poslouží jako malé občerstvení. Mezi vysazené stromy obec postupně umístí více laviček k odpočinku. Nová zeleň je velice důležitá pro přírodu.

Živá voda

Lužice u Mostu
Nové háro

Hlavním posláním spolku je pomáhat nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů tím, že jim zadarmo vyrobí paruku z pravých vlasů, a to přímo na míru – vyrobí jim jejich „nové háro“. Nemocní si tak s vlasy nemusí vůbec dělat starosti, spolek všechno zařídí za ně.

Finanční prostředky byly použity na výrobu paruk třem onkologicky nemocným dívkám – Tereze B., Tereze K. a Marii V. Celý proces probíhá tak, že na první konzultační návštěvě dítěti změří hlavu, domluví podobu paruky a pak ve skladu v Mostě, kde jsou evidovány všechny dárcovské vlasy, vyberou cca 5–6 culíků. Pak se zadá zakázka na samotnou výrobu vlásenkářskému salonu. Po dokončení výroby je paruka předána dítěti.

Všechny dívky jsou ze svých vlasů velmi nadšené. Vlasové náhrady jim pomohou lépe zvládnout průběh léčby a jsou pro ně velkou psychickou podporou.

Dary vody

Žatec
Seniorcentrum Žatec

Poskytnuté finanční prostředky byly použity na workshopy pro osoby ve věku seniorů se zaměřením na význam vody včetně zdravého životního stylu a důležitosti pitného režimu pro optimální fyzické i psychické vyladění starších osob; propojení věkových generací – dětí z 5. třídy ZŠ a seniorského kolektivu (30 účastníků); edukační program o vodě jako veličině, environmentální zpětná vazba – žáci připravili „výklad“ o vodě v rozsahu svých znalostí, pracovní listy pro seniory, říkanku vlastní tvorby s tématem voda – život; výtvarné techniky – zapouštění akvarelových barev – společná práce dětí a seniorů, výroba záložky do knihy.

Společný workshop dětí a seniorů byl velmi dobře hodnocen, stejně jako výtvarné aktivity dětí se seniory. Zpočátku zdrženlivější přístup ze strany seniorů brzy zmizel.

Projektový záměr byl naplněn a zpětné vazby byly pozitivní.

Chytrá voda

Děčín
Lesní klub Na Paloučku

Z daru nadačního fondu byly realizovány tři příměstské tábory, kterých se zúčastnilo 35 dětí ve věku od čtyř do deseti let. První tábor byl na téma Živly – oheň, voda, vzduch, země. Děti se seznamovaly se všemi živly pomocí různých aktivit i povídání – tvorba bláta a stavby z něj, objevování živočichů v zemi, tvorba dráhy pro míčky v lese, tvorba podpalovače, rozdělávání ohně, výlet k řece, povídání o vodě, výroba prutů. Druhý tábor měl téma Tvoříme v přírodě. Zde se děti stávaly lesními architekty, staviteli, řezbáři nebo kuchaři. Třetí příměstský tábor se nesl v duchu Hledání ztraceného pokladu. Obyvatelé bájné země Lesanie prosí všechny děti, aby jim pomohly najít ztracený poklad. Byl dávno zapomenut, avšak několik stop po něm zůstalo. Cesta k němu byla nelehká, zato plná dobrodružství.

Věková různorodost skupiny podpořila děti ve spolupráci a pomoci „slabším“, mladší děti našly své „velké“ kamarády a měly možnost se od nich mnoho naučit a posílit své sebevědomí. Tábory se odehrávaly celé venku. Díky příběhům, které používáme, se děti zamýšlely nad péčí o přírodu a planetu Zemi. Nad významem vody a jiných živlů a nad tím, co nám příroda dává.

Velice děkujeme nadačnímu fondu za podporu našich aktivit.

Přestanov
Obec Přestanov – Pohádkový les Na houby

Cílem projektu Pohádkový les Na houby bylo, aby se děti seznámily s lesním biotopem, jeho živočichy, rostlinami a houbami. Součástí akce bylo také divadelní představení pro děti s názvem Mrkvomen, kdy se děti humorným způsobem seznámili s péčí o zahrádku a morálními vlastnostmi. Jednotlivé soutěže se odehrávaly v prostředí lesa, kdy děti poznávaly různé živočichy, lesní přírodniny a houby. Do akce byli zapojeni také dobrovolníci, kteří připravovali a vedli jednotlivá stanoviště s aktivitami.

Díky poskytnutému finančnímu příspěvku bylo možné pořídit materiál, pomůcky a odměny pro děti.

Království vody

Ústí nad Labem
Mateřská škola Kameňáček

Projekt Cesta vodní kapičky byl a nadále je zaměřen na to, jak mají děti zacházet s vodou, jak s ní neplýtvat, jak funguje koloběh vody v přírodě. Klade důraz na bezprostřední kontakt s vodou, na její pozorování a poznávání. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání, na základě vlastních prožitků a zkušeností. Učí je důležitosti vody pro rostliny, živočichy a péči o ně. Projekt spojuje práci všech tříd v rámci celé naší školy.

Z prostředků nadačního fondu jsme pořídili učební a výtvarné pomůcky, venkovní kuchyňky, vodní stěny, kde děti mohou pozorovat vlastnosti vody a realizovat různé pokusy, a další drobné učební pomůcky (dětské motyčky, rýče, konévky). Ke zkvalitnění pitného režimu dětí v letních měsících jsme zakoupili vodní sloupce, děti tak budou mít možnost si vodu samy čepovat do svých lahviček. Voda z vodních sloupců bude příležitostí i k různým pokusům a péči o záhonky na školní zahradě.

Velice děkujeme Nadačnímu fondu Severočeská voda za poskytnuté finanční prostředky.