Podpořili jsme 2021

Programy pro veřejnost

Nadační fond Severočeská voda podporuje aktivity a projekty v Ústeckém a Libereckém kraji.

Krása vody

Teplice
Malá Paříž

V průběhu letních měsíců jsou v Teplicích, Děčíně a Ústí nad Labem každoročně pořádána kulturní vystoupení. Vytváří příležitost pro setkání lidí všech věkových kategorií, pro které je připraven bohatý a různorodý kulturní program. Konkrétně v Teplicích se obyvatelé setkávají v příjemné atmosféře Zámecké zahrady. Díky podpoře i od Nadačního fondu Severočeská voda se do Teplic daří zvát rok od roku atraktivnější hudební tělesa. Malá Paříž proto patří k nejvyhledávanějším kulturním akcím v Teplicích.

Ústí nad Labem
Morpheus Art

Díky spolupráci s Nadačním fondem Severočeská voda byl v Ústí nad Labem už poněkolikáté pořádán hudební festival Morpheus Art. Jednalo se jak o koncerty, tak o hudební workshopy. Tyto workshopy se konaly jednou měsíčně na Univerzitě J. E. Purkyně během celého roku. Jako doplněk festivalu proběhla v srpnu a září 2021 malá řada koncertů s názvem Hudební okénko. Hudebníci hráli pro návštěvníky na zámcích Velké Březno, Jezeří, v kostele v Horním Jiřetíně, v Ústí nad Labem v Severočeské knihovně, v palácové Wolfrumově vile, na hradu a zámku Frýdlant a v klášteře v Kadani. Koncerty se nesly v duchu výročí W. A. Mozarta.

Česká Lípa
Mezinárodní  hudební festival Lípa Musica 2021

V roce 2021 byl uskutečněn jubilejní 20. ročník hudebního festivalu s tradičním prologem na saském Oybině a epilogem v České Lípě ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa. Festival nabídl 22 koncertů a doprovodných programů včetně Mistrovských kurzů a 8. ročníku pěvecké soutěže Lípa Cantantes na 16 místech Libereckého a Ústeckého kraje a saského příhraničí. MHF Lípa Musica přináší velké obohacení pro českou kulturu. V neposlední řadě významně podporuje mladé začínající umělce. Děkujeme, že je Nadační fond Severočeská voda partnerem festivalu.

Rychlá voda

Velké Chvojno
SDH Velké Chvojno

Díky podpoře jsme mohli malým hasičům pořídit nové vybavení. Měli obrovskou radost, jelikož doposud používali náčiní opotřebené, které dědili po starších hasičích, a tím byli znevýhodněni při soutěžích. Při pořádání hasičských soutěží bylo na malých hasičích vidět, že díky náčiní mají velkou snahu závody vyhrát, nebo se alespoň umístit na předních příčkách.

Živá voda

Děčín
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice

Pobočný spolek se snaží starat o klienty s mentálním postižením, učí je sebeobsluze a domácím pracím, aby byli schopni se postarat sami o sebe a ulehčit náročnou péči svým rodičům. V dílně jsme měli zastaralé vybavení, nevyhovující kuchyňskou linku, rozbité obklady, staré stoly a židle a prošlapanou podlahu.

Díky fondu jsme mohli položit nové lino, vybourali jsme kuchyňskou linku, opravili vodovod, odpad, elektriku a zavěsili nová světla.

Chytrá voda

Ústí nad Labem
UJEP – Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí

Soutěže se zúčastnilo spoustu studentů s velmi kvalitními pracemi zabývajícími se životním prostředím. Soutěž se tak dostává do stále většího povědomí. Narostlo spektrum oborů, ze kterých studenti své práce posílají. Zejména díky podpoře partnerů bylo možné nabídnout finalistům odměny za účast v soutěži a tím je motivovat také k dalšímu rozvoji témat.

Programy pro zaměstnance skupiny Severočeská voda

Nadační fond Severočeská voda podporuje dobrovolnictví zaměstnanců 

Vaše síly a naše voda pomáhají společně

Dolní Zálezly – Ústí n. L.
Nákup dávkovacího zařízení, rekonstrukce střechy kuchyně a jídelny

Už řadu let pořádáme s kolegy každý rok dětský tábor, kde se snažíme, aby děti zapomněly, že existují mobilní telefony, tablety, playstationy, počítače, a poznávaly obyčejný život v přírodě bez jakékoliv techniky.

Minulý rok jsme se rozhodli v táboře vybudovat mobilní čistírnu vody, a tím se stát více nezávislými. Pořízením dávkovacího zařízení jsme dokázali z užitkové vody vytvořit vodu pitnou.

Díky nadačnímu fondu jsme mohli opravit i střechu jídelny, která byla značně poškozená a zatékalo do ní.

Duchcov
Podpora činnosti dětí a mládeže FK Duchcov – rekonstrukce šaten

Finanční prostředky od nadačního fondu jsme využili na rekonstrukci šaten mládeže FK Duchcov. Byly zakoupeny nové prvky pro vybavení šaten (lavice, věšáky). Dále jsme šatny vyštukovali, nově vymalovali, srovnali podlahu a vyměnili lina.

Liberecko
 Myslivecké sdružení Vyskeř, z. s.

Díky programu Pomáhejme společně jsem jako člen mysliveckého sdružení spolu s dalšími členy mohl postavit v lokalitách Lažany-Krasnova a Vyskeř-Paseka v přírodě dvě kazatelny, které umožnily lov i v chladných zimních měsících. Díky kazatelnám se nám podařilo ulovit a tím snížit počet černé zvěře, která je příčinou častějšího výskytu afrického moru prasat.

Litoměřice
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

Spolu s kolegyněmi z centra jsme ve svém volném čase, hlavně o víkendech, zajišťovaly celodenní výlety nebo tvořivé výtvarné dílny. Pandemie covidu a vládní nařízení měly vliv také na činnost dětských klubů, která byla utlumena. Po zlepšení situace se opět začaly pořádat výlety. Děti se podívaly do Opárenského údolí, na koňskou farmu, do zoo v Ústí nad Labem a Děčíně, navštívily včelí farmu v Úštěku, vyzkoušely hraní golfu na hřišti v Terezíně, vyrobily ruční papír v dílně a v neposlední řadě navštívily dětské představení v Divadle K. H. Máchy v Litoměřicích.

Turnov

Domovy seniorů BeneVita s.r.o.

Již řadu let docházím po pracovní době vypomáhat seniorům do Domova seniorů BeneVita. Abychom těmto lidem zpříjemnili život v domově, rozhodla jsem se pořídit nové lavičky a přístřešek v okolí domova. Nejen seniorům, ale i jejich rodinám a příbuzným umožňují příjemné posezení na zahradě. Dále jsme mohli zorganizovat olympiádu pro dalších osm domovů a k tomu nám nové zázemí posloužilo také jako místo pro odpočinek a občerstvení.

Pro některé klienty domova je náročné dostat se svépomocí do přírody. Pořízení nového zahradního nábytku jim pomohlo dostat se na čerstvý vzduch a být alespoň částečně v přírodě.

Zdravá vlnka

Děčín
Pořízení telefonu pro slabozraké a nevidomé

Díky Zdravé vlnce jsem mohla pořídit pro svého manžela speciální mobilní telefon pro slabozraké. Jeho současný zdravotní stav vyžaduje použití speciálních pomůcek. Proto je pro pana Gabriela běžný mobilní telefon nevyhovující. Speciální mobilní telefon je pro něj neocenitelnou pomůckou, která zlepšuje jeho bezpečnost a každodenní život.

Ústí nad Labem
Pobyt v denní stacionáři Helios v UL

Syn Daniel mohl za finanční dar navštěvovat denní stacionář, což mu velmi psychicky prospělo už proto, že získal nové sociální kontakty a prožil nové zážitky jak s dalšími klienty, tak s personálem. V čase, kdy byl syn ve stacionáři, jsem s manželkou získal volný čas k vyřízení potřebných záležitostí a k odpočinku po náročné péči o syna.

Litoměřice
Pobyt ve stacionáři a hipoterapie

Jsem rád, že jsem mohl pomoci svému postiženému synovci. Tříletý Jonášek ve stacionáři cvičil a posiloval na míči, absolvoval vodoléčbu, masáže. Díky kontaktu s dalšími dětmi ve stacionáři se výrazně procvičil v komunikaci.

Dále Jonášek absolvoval hipoterapii – jízdu na speciálním koni. Díky kontaktu se zvířetem došlo k velkému zlepšení držení trupu a stability vsedě, nemluvě o zlepšení komunikační stránky a rozvoji řeči, a to také díky zvířeti.

Do dnešního dne udělal Jonášek velké pokroky a už si dokáže i sám držet lahev s pitím.

Teplice
Nákup speciálně upraveného jízdního kola se zjednodušeným jednopřevodníkovým řazením – bez přesmykače

Můj syn Adam má poruchu autistického spektra a ADHD, a proto je pro něj velice náročné jezdit na kole a pochopit systém přehazování, sám neumí vyhodnotit převod a je potřeba, abych mu za jízdy říkala, který převod má navolit.

Díky tomu, že jsem mu mohla zakoupit speciálně upravené kolo se zjednodušeným jednopřevodníkovým řazením – bez přesmykače, se již naučil jezdit na kole téměř sám bez pomoci.