AKTUALITY

Severočeská voda podává pomocnou ruku

Nadační fond Severočeská voda chce podpořit sociální, charitativní, kulturní, ekologické a edukační aktivity a projekty, které mají vztah k severočeskému regionu – k Ústeckému a Libereckému kraji.

Nadační fond má pět hlavních programů a tři podprogramy. Program Krása vody je zaměřen na podporu kultury, Rychlá voda nabízí pomoc sportovním aktivitám. Živá voda podporuje sociální a charitativní projekty či akce a jako podprogram má Dary vody, které jsou zaměřeny na seniory a seniorské kolektivy. Svěží voda chce přispět ekologickým iniciativám, které pomáhají zkrášlit či ozdravit životní prostředí na severu Čech. Jejím podprogramem je Solidární pramen na pomoc lokalitám poničeným živelní pohromou. Chytrá voda podporuje vzdělávací a osvětové projekty zaměřené na vodu a ekologii. Součástí je podprogram Království vody, který umožňuje předškolním dětem seznámit se s vodou, její nepostradatelností pro život člověka, fauny i flóry.

Informace o fondu, návod, jak podat žádost, včetně interaktivního formuláře a další potřebné věci najdete na webu www.nfsv.cz.